Процес

На 25 април (четвъртък) от 18.30 ч. в Градската градина – на площадката на бившия мавзолей – беше открита официално художествената инсталация "Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било" на Красимир Терзиев, която се реализира по Програма „Навън“ на Столичната община. На откриването говориха заместник-кметът на Столичната община Яна Генова, писателката Теодора Димова и художникът Лъчезар Бояджиев.
Програма „Навън“ е първата по рода си програма в България за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда. Тя е създадена през 2018 г. в подкрепа на Стратегията за развитие на София, като основен неин приоритет е достъпа до култура посредством осигуряване на условия за представяне на изкуство в публичното пространство, свободно за достъп и безплатно за гражданите.
Програмата следва моделите на редица международни конкурси за съвременно изкуство и е част от актуалните процеси за утвърждаване на присъствието на изкуството в градска среда.
Творбата на @Krassimir Terziev „Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било“ е одобрена за подкрепа през 2022 г. във второто издание на Програма „Навън“ и ще бъде разположена в центъра на София за една календарна година. (из представянето на събитието)
Благодарности на всички участници и на Калина Димитрожа за фотографиите!

От 22 до 24 се състоя монтажа на инсталацията на площадката. Непредсказуемото време ни накара да пропуснем работа на 23 заради тежките дъждове. Все пак, въпреки краткото време екипът на Неон.БГ се оказа изключително ефективен, точен и бърз в операциите. Благодарности на Лена Симеонова и целия екип!

Днес, вторник, 16 април, подписахме приемо-предавателния протокол по продукцията на инсталацията. Благодарности на Георги Трайков и Лена Сиеонова за перфектната работа!
Предстои монтажа другата седмица от 22 до 25 април, на площадката, при строго съблюдаване на ПБЗ. Ще съм на мястото почти през цялото време. Наминете ако ви е любопитно!

Днес се присъединих към екипа на Неон.БГ, за да документирам процеса на сглобяване на компонентите. Благодаря на Лена Симеонова за съдействието и част от снимките.

Най-накрая всичко изглежда си идва на мястото. Очакваме с нетърпение да видим цялата инсталация монтирана и работеща съвсем скоро.

Днес имахме работна среща на площадката на мавзолея за уточняване на детайли по монтажа и елетричеството между инж. Мирослав Ямаков (автора на електропроекта) и екипа на Неон.БГ, който ще монтира инсталацията. Нерешимият проблем, на който се натъкнахме е кой в крайна сметка ще оторизира връзката между ел. таблото на площадката (стопанисвано от Софийска градска художествена галерия, където няма щатен електротехник) и таблото на инсталацията, което Неон.БГ ще инсталира в съседство на първото.

Днес, с екипа на проекта, арх. Делчо Делчев и арх. Галя Крумова посетихме Неон.БГ в производственото им хале, за да направим оглед на първите прототипи на няколко от светщите букви от инсталацията. Благодарности на екипа на Неон.БГ за перфектната работа!

След продължителни преговори кой и как да почисти площадката на мавзолея от останките от предишните инсталации на мястото, в крайна сметка, с помощта на строителна бригада днес изкъртихме бетонните блокчета от терена и го подготвихме за предстоящата инсталация.

Днес с помощта на няколко случители на Електрохолд и със съдействието на Софийска градска художествена галерия възстановихме електрозахранването на площадката.

На 20 октомври 2023 г. след уточнения на много параметри по изпълнението на проекта, подписахме договор с компанията изпълнител на инсталацията Неон.БГ. Срокът за изпълнение е 100 работни дни.

 

На 28 септември 2023 г. най-сетне договорът по изпълнение на проекта (Решение №137 по Протокол №30 от 18.03.2021 г. за промени в програма "Навън" и Решение №254 по Протокол №53 от 07.04.2022 г. за одобрение за поставяне и финансиране на проект "Между миналото което е напът да се случи и бъдещето което вече е било") е подписан.

С това работата по проекта може да започне след година и половина забавяне.

След многобройни телефонни разговори с всички в СО ангажирани с проекта, изводът е,че никой не знае къде точно се намира договора по него и защо не се придвижва.

В края на месец април аз го подписах и оставих на главния юрист на дирекция Култура. Към момента - 22 август, никой не е в състояние да даде смислен отговор какво точно се случва, какъв е проблема и защо дговора не е подписан. В регламента на кандидатстването един от изискваните документи беше план-график на дейностите. Към момента този график е отдавна напълно обезмислен.

Ами така просто не може да се работи.

След едномесечно отсъствие от страната, разбирам с изненада, че договорът по проекта все още е във фаза изчакване, поради липсата на приет дъжваен бюджет за 2023 г. Нямах представа, че скромният ми проект е обвързан с такива мащабни процеси, като избора на редовно правителство и гласуването на държавен годишен бюджет. Чакаме, аз и всички експерти от екипа. Планът за откриване на инсталацията през октомври изглежда вече невалиден.

Днес, 9 май се получи писмо от Столична община - район Средец, с което се прекратява процедурата, даваща възможност в 14-дневен срок, всеки заинтересован да направи възражение на поставянето на временната художествена инсталация "Между миналото което..." на площадка Мавзолей.

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 5 от АПК, в законоустановения срок, възражения спрямо разрешение №25/31.03.2023 г. не са постъпили.

Това би трябвало да е последната стъпка в бюрократината процедура, по изздействане на необходимите разрешения за поставянето на инсталацията на площадката.

На дневен ред е подписването на договор между автора на произведението и Столична община.

На 21 април, следвайки законоустяновената процедура, на сайта на община Средец е публикувано разрешението за поставяне на художествената инсталация "Между миналото което...".Съобщението се прави по §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с член 15 от АПК.

В двуседмичен срок всеки засегнат може да обжалва това решение.

На 31 март, 2023 г., след 6 месеца и 10 дни от подаването на заявлението ни, излезе разрешение за поставяне от Направление Архитектура и градоустройство на Софийска Община.

Ден за празник! Това отваря пътя към подписване на договора и стартиране на продукцията по проекта.

На 2 февруари 2023 г. (почти шест месеца след подаването на заявлението) след безкрайно количество телефонни разговори, онлайн проверки, лични разговори, смяна на правителства и т.н. излиза Положително становище за поставяне на временната художествена инсталация от Националния институт по недвижимо културно наследство (НИНКН).

Издаването на фактура по дължащата се такса отне още един месец и дузина мейли и телефонни разговори.

На заседание №67 на Столичния общински съвет е приет Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11699/5/09.12.2022 г. относно удължаване сроковете за изпълнение на временната художествена инсталация „Между миналото, което е и на път да се случи и бъдещето, което вече е било“ с автор Красимир Терзиев по програма за временни художествени инсталации в градска среда „Навън“. Докл. Малина Едрева. Удължението се налага от забавянето на сроковете по изпълнението на проекта, свързано с промяната на договора и актуализацията на бюджета - обстоятелства непредвидими към момента на одобрение на проекта, както и от забавянето на становището на НИНКН (заявление, входирано на 19.08.2022 г.), и верижно, това на НАГ-София.

На 13 декември 2022 г. бяхме поканени на среща на работна група архитекти, социолози и дизайнери, ангажирани с предстоящ архитектурен конкурс за преустройството на подземията на бившия мавзолей в ново културно пространство, делегирано на Софийска градска художествена галерия. На срещата бяхме информирани и запознати с конструктивно становище, установило компрометиране на стените и носещите колони на едно от подземните помещения, под площадката, където ще бъде инсталирана нашата инсталация. В новосъздадената ситуация, след поредица от разговори, трябваше да приемем фактът, че част от площадката в проблемната зона ще остане заградена при инсталирането на новата творба.

На 23 ноември 2022 г, с арх. Делчо Делчев и Ирина Дакова се явихме на сесия на специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства (СЕСИИ) към министръра на културата. Заседанието беше насрочено за 10 ч. сутринта. Разглеждаха се 4 проекта. Ние бяхме трети в списъка и редът ни дойде в около 14 ч. През това време изучихме в детайли интериора на фойаето на етажа. От изпитите в НХА не бях изпитвал това неповторимо удоволствие от кибиченето с часове пред вратата.

На 21 Септември 2022 г., заедно с арх. Делчо Делчев, инж. Галя Крумова и инж. Мирослав Ямаков, входирахме заявление за разрешение за поставяне на временна преместваема художествена инсталация "Между миналото което е на път да се случи и бъдещето което вече е било" по програма "Навън" - площадка "Мавзолей" в деловодството на НАГ-София с входящ номер №:САГ22-АХ00-641. Заявлението съдържа изискуемите архитектурен, конструктивен, ел.инженерен проект и ПБЗ.

На 19 Август 2022 г., заедно с арх. Делчо Делчев, инж. Галя Крумова и инж. Мирослав Ямаков, входирахме заявление за разрешение за поставяне на временна преместваема художествена инсталация "Между миналото което е на път да се случи и бъдещето което вече е било" по програма "Навън" - площадка "Мавзолей" в деловодството на Националния институт по недвижимо културно наследство (НИНКН) с входящ номер №: 94 00-8444.

РЕШЕНИЕ No594 на Столичния общински съвет от 21.07.2022 година приема промяната в договора по проекта и актуализацията на бюджета с 15%, породена от непредвидените условия на повишаваща се инфлация.

На 12.07.2022 г. на онлайн среща с творческите комисии по програма "Навън" бе представен актуализиран бюджет по проекта с конкретните актуализации по конкретни пера, както и обосновка защо се налага това.

След консултациите с БЦНП, изработихме официално писмо, с което се отправяше искане към Столична община за промени в договора,които да го съобразят с целите и логиката на програма "Навън" на Столичната община. Договорът, с който се предполага, че трябва да се отпуснат безвъзмездните целеви средства по Програма „Навън“ (каквато е целта на финансирането по тази програма), не е специфициран като вид договор, а съдържанието му не демонстрира атрибутите на договор за безвъзмездно финансиране (грант). Напротив, договорът се сключва на основание чл. 9 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и по съдържание наподобява договор за изработка и/или поръчка. Искането ни беше да бъде направена корекция на договора в следния смисъл:
1.1. Договорът да бъде именуван „договор за безвъзмездно финансиране“ със страни „Финансираща институция“ и „Финансирана страна“;
1.2. Понятията „Цена и начин на плащане“ да бъдат заменени от „Финансиране и отчетност“;
1.3. Размерът на финансирането да бъде посочен в съответния размер и да няма посочване „с ДДС“;
1.4. Да бъде премахнато задължението за предоставяне на фактура при получаване на който и да е транш от финансирането.

Внасяне на писмо с искане за корекция на условията по осъществяване на временната художествена инсталация с автор Красимир Терзиев на площадка “Мавзолей”.
Основните искания касаят (1) статутът на договора за осъществяване на проекта, и (2) корекция на финансовата рамка, наложена от непредвидимите към момента на кандидатстване (20.09.2021) инфлационни процеси (към 21.06.2022 г.), които правят изпълнението на проекта в актуалните условия нереалистично.

Относно договора, становището е, че така формулиран, като договор за услуга, предполагаща стопанска дейност, представлява ненужна административна, финансова и счетоводна тежест за автора/изпълнител на проекта. Молбата ми е договорът да бъде преформулиран в духа на целевата субсидия в областта на Културата.

Относно финансовата рамка на проекта: Бюджетът на проекта беше изготвен и е част от проектната документация с която се явих на конкурса в регламентирания срок - 30 септември 2021 г. На всички ни е известно колко вълни от турбулентни процеси се случиха в глобален мащаб в рамките на изтеклите шест месеца до момента, от пост-Ковид кризата на доставките до инфлационните процеси, свързани с войната в Украйна.

Посветих последните два месеца (май и юни, 2022 г.) в търсене на алтернативни оферти на производство, които да постигнат оригинално заложената цена, ангажирайки производители от всякакъв калибър, но за съжаление без успех. Искането е за увеличение на бюджета с 15%. Приложен е актуализиран бюджет и актуални оферти от две компании, в състояние и готовнот да изпълнят проекта към съответния момент.

След демонтажа на предишната инсталация на площадка "Мавзолей" беше констатирано наличието на 30-ина бетонни "стъпки", стърчащи над нивото на площадката, неотстранени още при демонтажа на проекта "Бронзовата къща" на Пламен Деянов през 2018 г.

Официалното становище, което внесохме с архитекта на проекта в Дирекция Култура на СО алармираше за този проблем и поставяше искане бетонната настилка да бъде приведена във вид, подходящ за монтажа на новата художествена инсталация на площадката.

От 12 Май до 8 Юли в кореспонденция с превъзходния екип на Българския център за нестопанско право (БЦНП) работихме по промяна на договора за изпълнение на проекта между автора и Столична община. Проблемът в първоначално представения договор се състои в оформянето му духа на стопанска дейност а не, както аз очаквах - в духа на изпълнението на проект с нестопанска цел - художествена творба в общественото пространство, която е замислена и съществува единствено в рамките на програма "Навън" на Столична община. В същността си, първоначално-предложеният договор предвижда регистрацията по ДДС, следвайки закона за ДДС. При новият договор, изработен с безценната подкрепа на БЦНП тази непосилна административна и финансова тежест, за която по никакъв начин не бях подготвен до този момент, отпадна.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11699/09.12.2021 г. относно програма „Навън“ за 2022 г., Направление 1 - "Площадка "Мавзолей": Разполагане на временна художествена инсталация „Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било“ с автор Красимир Терзиев.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош

Със 7 гласа "за" и 6 "против" на заседанието на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика е гласувано изпълнението на проекта "Между миналото което е напът да се случи и бъдещето което вече е било".

На 17 февруари в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ бяха представени проектите, кандидатствали по програма „Навън“ на Столична община за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда в направленията „Градска градина – площадка мавзолей“ и „Открито“. Общо 12 художествени проекта участваха в конкурсите и бяха разгледани от комисиите за творческа оценка по двете направления. Комисиите за творческа оценка предлагат през 2022 г. в Градската градина да бъде експонирана творба на Красимир Терзиев, а в езерото в квартал „Дружба“ да бъде реализиран проектът на Минà Минов. Предстои Столичният общински съвет да приеме решение за реализиране на проектите.

Запис вижте тук.

-- от съобщението в Арт София

Дирекция „Култура“ на Столична община представя решенията на Комисиите за творческа оценка за финансиране на проекти по Програма „Навън“ през 2022 година: Направление I – Градска градина – площадка „Мавзолей“ – за подкрепа на временни художествени инсталации и Направление II – „Открито“ – за подкрепа на артистични намеси в градска среда от проведените сесии, а именно:

Направление I

„Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било“ с автор Красимир Терзиев

Документи и визуализация

Бюджет

 

Направление II

„Блок в езерото“ с автор Мина Минов

Документи

Визуализация

 

-- от официалното съобщение в АртСофия

"През 2021 г. Столична община, чрез дирекция „Култура”, обявява сесия на Програма „Навън” за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда за 2022 г. -  площадка „Мавзолей“.

Срокът за подаване на проекти е от 30 юли 2021 г. до 30 септември 2021 г., включително. 

Проектните предложения се приемат в деловодството на дирекция „Култура” на пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409.

Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail и с куриер няма да бъдат приемани!

Повече информация за правилата и изискванията можете да видите ТУК.

Индикативен график за реализация на Направление 1 (Площадка „Мавзолей“) през 2021 - 2022 г.:

20.07.2021 г.  - Обявяване на Програмата

30.09.2021 г. -  Краен срок за подаване на проекти

04.10. – 05.11.2021 г. - Преглед на документите и творческа оценка на постъпилите предложения

Ноември 2021 г. - Одобрение от Столичен общински съвет

08.12.2021 г.  - Публикуване на резултатите

Декември 2021 – март 2022 г. - Провеждане на съгласувателната процедура от компетентните институции

Март 2022 г.  - Разглеждане и одобрение от Столичен общински съвет

Март – април 2022 г. -  Сключване на договори"

-- от отворената покана за проекти по програма "Навън"